Herrystraat, Antwerpen

De Herrystraat is een opmerkelijk luchtige straat. De gebouwenrij aan de kant van het bouwterrein is over nagenoeg de volledige lengte uitzonder­lijk laag. Volumes van één of anderhalve bouwlaag hoog vormen het straatbeeld. Enkel naar de hoeken toe, aansluitend op de Van Steenlandstraat en de Te Boelaerlei, wordt de bebouwing opnieuw hoger. In de huizenrij aan de overkant van het bouwterrein zijn er enkele aangename groene elementen tussen de ge­bouwen, zoals de toegang tot het jeugdhuis, dit gecombineerd met een aantal doorzichten naar het groene binnengebied.

Zowel de herenhuizen aan de overkant van het bouwterrein als de bestaande bebouwing op het terrein hebben een uitgesproken architectuur met een sterke ritmiek (raamopeningen, muurpenanten,…), opmerkelijke accent­en (de erkers, de boog centraal in de kroonlijst,…) en een verzorgde materialisatie en detaillering. De combinatie van deze factoren maken van de straat een opmerkelijke verschijning zonder nood te hebben aan schreeuwer­ige architectuur.

Het terrein dat nu nagenoeg volgebouwd is, zal stevig ontpit worden. Dat biedt bijzondere kansen voor een kwalitatieve buitenruimte met een mooie maat en verhoudingen. Een aaneengesloten buitenruimte biedt mogelijkheden voor een flexibel gebruik, voor aanplantingen en grote bomen.

Het wonen gelijkvloers aan de straat is steeds een bijzonder aandachtspunt, zeker omdat ook de tuinzijde van het wonen gemeenschappelijk is. We willen het wonen op niveau nul even kwalitatief maken als het wonen op de verdiepingen en inzetten op de juiste afstand tussen privaat en publiek. We wensen het wonen zichtbaar te maken aan de straatzijde net omdat dat de levendigheid van de straat ten goede komt, zonder het te kijk te zetten. Daarnaast vinden we het belangrijk om het volledige wonen aan het binnengebied samen te bekijken, zowel het wonen in de voorbouw als in de achterbouw met als centrale link het binnengebied.

De plint van het gebouw aan de straatkant geven we extra aandacht, zowel vanuit het wonen (gelijkvloers wonen aan de straat verdient bijzondere zorg), als vanuit de straat (de plint is het deel met uitstek dat zorgt voor het leven in de straat). Het gelijkvloers wonen situeren we lichtjes verhoogd ten opzichte van de straat, wat de privacy van de inwoners aanzienlijk verhoogt. We ontwerpen het volume aan de straatkant met drie identieke toegangen, identiek van schaal maar verschillend in voorkomen: rechts een inkompartij aan de straat, in het gevelvlak; centraal de doorgang naar het binnengebied en naar het wonen achterin, begrensd door een open hekwerk; en links een portaal met een verdiepte inkomdeur naar de woningen en zijdelings de toegang tot de keldertrap.

Opdracht45 sociale wooneenheden, 2015
OpdrachtgeverWoonhaven Antwerpen
LocatieHerrystraat, Deurne
SamenwerkingArchitecten Els Claessens en Tania Vandenbussche