Architectenbureau Bart Dehaene is een in Gent gevestigd bureau dat bestaat uit een veelzijdig team van architecten en stedenbouwkundigen. Het bureau zet sterk in op niet-momentgebonden architectuur die focust op de samenhang tussen het architecturaal ontwerp en de sociaal-ruimtelijke inbedding in de omgeving. Tevens stellen we ons als ontwerpers dienstbaar op en hebben we veel aandacht voor maatschappelijke randvoorwaarden en de (architectuur)geschiedenis.

Het werk is niet gestoeld op grote theorieën, maar kenmerkt zich door de combinatie van een analytische houding en intuïtieve ingevingen. Dit leidt tot een verrassende eigen architectuurtaal die de schijnbare resultante is van programma en plek. Schijnbaar, want haar poëzie en specifieke beeldtaal verkrijgt ze door de welbedachte assemblage van archetypes en materialen.

Elk project vertrekt vanuit een zorgvuldige en kritische beschouwing van de context en het programma van eisen. Hieruit vloeien de krijtlijnen van onze architectuur. Deze verankering wordt aangevuld met een verzelfstandiging. Hier ligt de focus op de architectuur “an sich” en het maken van betekenisvolle composities. Vaak gaat dit gepaard met het gebruik van archetypes omwille van hun familiare syntaxis en krachtige symboliek. Binnen hetgeen voor handen is leidt elk project weer tot een andere samenstelling van dergelijke vormen, verhoudingen en relaties. Deze composities overstijgen de opdrachtdefinitie en vullen het pragmatische van ons werk aan met een poëtisch moment. Bovendien behouden ze geen exclusieve materialen of ingewikkelde structuren. Deze zouden de aandacht enkel afleiden van de essentie en dit zou niet stroken met de beperkte middelen die hand in hand gaan met het soort projecten waaraan we vaak werken. Ons vakmanschap en sociaal engagement worden samen zichtbaar in de exacte uitwerking en detaillering, waarbij inventief wordt omgesprongen met gekende en degelijke alledaagse middelen. Zo raken de ontwerpen weer aan de maatschappelijke verankering en de bouweconomie die de dagdagelijkse realiteit vormt waarin wij werken.

Van de eerste woning te Desselgem over steeds meer en grotere projecten tot op vandaag vormt deze attitude de basis van waaruit onze ontwerpen effectief gestalte krijgen. Ze leidt steeds tot architectuur die verantwoordelijk en respectvol omgaat met de plek waar ze staan én die tevens de nodige weerstand biedt aan de voortdurende veranderingen van die plek in de tijd. Onze projecten raken dan ook aan het tijdloze, zonder plaatsloos te zijn of afbreuk te doen aan de huidige — tijdelijke — wensen.