Wolfsgracht, Denderleeuw

‘Wonen rond het hoefijzer’

Het eerste hof, het ‘Hoefijzer’, omsluit de tros wilgen die zich in het open landschap hebben genesteld. Het is een stuk natuur dat we willen vrijwaren van grote verkeersstromen en bovendien vol- doende ruimte willen geven voor eventuele verdere ontwikkeling. Het stukje natuur is enkel doorwaadbaar voor trage weggebrui- kers; er worden aan dit binnenhof geen voordeuren tot de wonin- gen of appartementen voorzien. Anderzijds moet het mogelijk zijn om vanuit het private terras achteraan de woning of gelijkvloers appartement het hof te betreden. De gebouwen rondom dit hof bestaan uit verschillende typologieën, zowel grondgebonden wo- ningen als (doorzon)appartementen omkaderen de groene ruimte.

 

‘Wonen rond het Munchenhof’

In het tweede hof, het ‘Munchenhof’, herkennen we de eerder be- sproken typologie van Borstei in Munchen. Men kan het binnen- hof bereiken via een aantal onderdoorgangen die vooral gekend zijn door de bewoners. De open ruimte wordt gekenmerkt als een klassiek park met lage muurtjes, plantsoenen en bomen. Er is één ontsluitingsweg voorzien in functie van laden en lossen langs de bebouwing en het klassieke park. We vinden hier zowel collectieve als private voortuinen terug. Niet enkel deze voortuinen maar ook een aantal entréehallen zorgen voor de graduele overgang tussen publiek en privaat. Op het ge- lijkvloers situeren zich duplexwoningen met een toegang vanuit de collectieve tuin. Een aantal woningen zijn aan de achterzijde voorzien van een individueel terras. De woningen op de verdie- pingen, al dan niet in duplex of klassieke doorzonappartementen, zijn bereikbaar via brede gaanderijen. Hier is ontmoeting mogelijk.

 

‘Wonen rond het Begijnhof’

Het derde hof leunt het dichtst aan bij de typologie van een ‘be- gijnhof’. Het is een quasi vierkante open groene ruimte met be- bouwing eromheen. De gebouwen bestaan uit rijtjes woningen van verschillende types en groottes; al dan niet voorzien van een individuele of gedeelde voortuin. Op de grens tussen het publieke hof en de private tuin is een tuinmuur met een toegangspoortje (voordeur) voorzien. Afhankelijk van de inplanting zijn de wonin- gen eveneens bereikbaar vanop de rand via een achterdeur. Aan de zuidelijke zijde bevindt zich een groter bouwvolume met klassieke doorzonappartementen. Deze worden eveneens ontslo- ten via het binnenhof. Op de begane grond worden commerciële of publiek functies voorzien. Deze zijn te bereiken via de buiten- rand van het hof. Een eenvoudige ontsluitingsweg maakt laden en lossen mogelijk in het binnenhof. Kenmerkend aan dit hof is een alzijdig volume die als een sculp- tuur ingepland staat in het gras. Een subtiele verwijzing naar de ‘kerk’ in het begijnhof; weliswaar ontdaan van haar religieuze con- notatie. Hier zijn er gelijkenissen te zien met de Grundtvigskerk in Kopenhagen. Enerzijds geeft de kerk identiteit aan de ruimtewaarin ze staat, anderzijds brengt ze de grote ruimte opnieuw naar een menselijke schaal.

 

‘Wonen rond de klimaattuin’

Het vierde hof, ‘Klimaattuin’, leest als een straat met een groene verbreding. Ruimtelijk is er een sterke gelijkenis met het centrale plein van Cité Moderne in Sint-Agatha-Berchem ontworpen door Victor Bourgeois. Het is een ruimte met bebouwing eromheen; deels met grondgebonden woningen, deels met appartementen. De voordeuren situeren zich aan de straatkant; een klein aantal woningen hebben een voortuin. De grondgebonden woningen zijn bereikbaar via een achterpoortje vanaf de nabijgelegen parking. Net zoals in de Cité Moderne wordt uitheemse, maar klimaat-be- stendige beplanting voorzien. Op het breedste deel van het hof wordt een laag paviljoen voorzien waarin bv. een wijkbibliotheek of jeugdlokalen kunnen ondergebracht worden.

OpdrachtStudieopdracht voor het opmaken van een masterplan en een ontwikkelingsstrategie voor het gebied Wolfsgracht te Denderleeuw
OpdrachtgeverIntercommunale SOLVA en de gemeente Denderleeuw
LocatieSite Wolfsgracht te Denderleeuw
SamenwerkingMAARCH, Miix, Mint nv
KunstintegratieStijn Cole