Weldadigheidsstraat, Dendermonde

Het project voor de restauratie van het steegbeluik in de Weldadigheidsstraat met inbegrip van de heraanleg van de straat past in het verhaal van sociale stadsvernieuwing, waarbij sociaal-innovatieve strategieën centraal kunnen staan. Ook publieke ruimte speelt hierin een cruciale rol. We geloven dat het inzetten op publieke ruimte voorwaardebepalend is en verdedigen sterk het integreren van een scala aan gemeenschappelijke buitenruimtes als hefboomfunctie voor toekomstige sociale innovatie in de wijk (en stad). We proberen bij het ontwikkelen van sociale woonprojecten dan ook op alle schaalniveaus plekken en ruimtes te integreren die de unieke eigenschap hebben om toegeëigend te worden. Ongeprogrammeerde ruimtes geven de mogelijkheid en vrijheid aan spontane ontmoetingen en veelzijdig gebruik. Tijdloze, duurzame plekken die de aanleiding zijn voor gebruik en toeëigening. De open ruimte is hier voorwaarde-scheppend, niet inhoud- bepalend. In ons voorstel maken we van het beluik een levendige plek waar het aangenaam vertoeven is en waar plaats wordt voorzien om elkaar te treffen, te babbelen; er is plaats voor een bankje her en der. Daarnaast voorzien we plekken waar de verharding wordt weggenomen en plaats maakt voor een begroeiing onder de vorm van een boom, bodembedekkers en bloemen. Het wordt een plek voor de bewoners en liefst niet voor haar auto’s.

De huidige woningen zijn erg klein en vragen om inventieve oplossingen. De woningen hebben in huidige situatie op het gelijkvloers géén of nauwelijks daglicht doordat het volledige perceel is volgebouwd. We zijn dan ook van mening dat de woning pas leefbaar is als de achterbouwen worden gesloopt en plaats maken voor een private buitenruimte en tuinberging. Het gelijkvloers heeft dan een inkom waar ook een fiets kan worden geplaatst, een keuken en een eetplaats. Op de verdieping wordt een zitplaats voorzien aan de straatzijde, als ook een sanitaire cel met afzonderlijk toilet en badkamer (met stookketel). Onder het dak bevindt zich een slaapkamer.

Het is één van de hoofdambities om van wat nu een doodlopende, kille straat is een gezellige en leefbare plek te maken waar (toevallige) ontmoeting, rust en sfeer centraal staan. Hiervoor werd samen met Paul Deroose landschapsarchitecten intensief samen naar een ideaal scenario gezocht die onze ambities en het wettelijk kader in evenwicht houden. Idealiter wordt deze steeg zo groen als mogelijk waarbij verharding zoveel als mogelijk beperkt wordt, maar toegankelijkheid tot de woningen, zowel voor bewoners en bezoekers per fiets, toelevering en verhuizing per wagen en toegangkelijkheid voor hulpdiensten zijn in dit verhaal uiteraard niet te vermijden.

 

OpdrachtRenovatie van beluikwoningen te Dendermonde, 2021
OpdrachtgeverSHM Volkswelzijn Dendermonde
LocatieWeldadigheidsstraat, Dendermonde
SamenwerkingDaan Declercq, Paul Deroose landschapsarchitecten, Studiebureau Jonckheere, Bureau E-Norm
KunstintegratieOlga D’haene