Heerweg-Zuid, Zwijnaarde

De gemeente Zwijnaarde balanceert tussen stad en dorp. Het is een van de randgemeentes van Gent die op hoge snelheid verstedelijkt en daardoor zijn coherentie en uiteindelijk ook zijn identieit lijkt te verliezen. Bij de nieuwe invulling dienen we daarom te filteren op de aanwezige kenmerken en hier bedachtzaam mee om te springen. De Heerweg-Zuid wordt bij het uitrijden van Zwijnaarde gekenmerkt door gebouwen met drie bouwlagen en plat dak. De ontluikende modernistische geest uit de jaren ’60 is er erg aanwezig.  De bestaande gevels presenteren zich als een potpourri van materialen zoals je wel meer terugvindt in de kleinstedelijke Vlaamse context. De bebouwing in de directe omgeving wordt daarenboven gekenmerkt door poorten en passages naar achtergelegen gebieden waardoor de bebouwing in de straat versnippert oogt. Hoewel er in de direct omgeving relatief veel groen aanwezig is, vinden we er weinig tot geen openbare “plekken”. De straten zijn vrij rechtlijnig en anoniem.

Met het nieuwe gebouw spelen we enerzijds in op die ‘fragmentatie’ en anderzijds trachten we een sterke identiteit te geven aan het gebouw/plek. In de fragmentatie werd uit de straat ongeveer de ‘maat’ van de kavels en volume (drie bouwlagen en plat dak) hernomen als korrel voor de nieuwbouw.

Kunstenaar Dirk Zoete voorziet het gebouw van kunstintegratie door het plaatsen van gekleurde schijven en balustrades.

OpdrachtVervangingsbouw sociale appartementen, 2020 - heden
OpdrachtgeverABC
LocatieHeerweg-Zuid 100, 9052 Gent (Zwijnaarde)
KunstintegratieDirk Zoete
ReferentieE. Hopper - P. Märkli - A. Streich