Tuinstraat, Kortrijk

Vertrekkende van wat reeds voorhanden is, voegt elke ontwikkeling een betekenisvolle laag toe aan de bestaande palimpsest. Dit is geen pleidooi voor een reconstructie van een historisch landschap. Dat zou absurd zijn. Het is wel een pleidooi om gebruikmakend van de bestaande kwaliteiten en sporen, gecombineerd met nieuwe elementen opnieuw een betekenisvolle ruimte te construeren.

Het huidige terrein is op heden een onbebouwd perceel binnen het stedelijk weefsel van het bruisende Kortrijk. Het opgemaakte masterplan zet duidelijk in op het versterken van kwalitatief en betaalbaar wonen binnen de dense stadskern en het realiseren van een publieke groenruimte. De ontsluiting gebeurt via de twee aangrenzende straten, de Tuinstraat en de Nieuwstraat. Het voorgestelde binnenhof wordt een creatieve bondgenoot van deze stedelijke ontwikkeling en brengt luchtigheid in het bouwblok.

Met voorgesteld ontwerp realiseren we zestien compacte en betaalbare woningen, grenzend aan beide zijdes van het terrein. De voorgestelde uitgangspunten van de haalbaarheidsstudie worden meegenomen en waar nodig bijgestuurd naar de noden van de verschillende typologiëen.

De drie volumes krijgen drie doorsteken die het straatbeeld doorbreken. Twee keer overdekt, één keer volledig open.De gevellijn verspringt terug per koppel woningen en zorgt zo voor een dynamiek in het smalle straatbeeld. Deze dynamiek wordt versterkt door de verandering per koppel woningen in het gebruik van geel/witte baksteen en geel/witte voeg, alsook door het formaat van de bakstenen.

Om compacte woningen te realiseren, maar toch met voldoende ruimte werd er gekozen om de woningen verticaal te organiseren en planmatig trapsgewijs op de site te positioneren. Op die manier creëeren we een dynamische woonvorm die elke woning verschillend maakt.

Ten eerste zorgt het trapsgewijze plan ervoor dat de actieve woonfuncties naar zowel straat als binnenhof kunnen worden gericht. De ene woning opent zich met een grote raampartij naar de straat, de andere naar het binnenhof. Deze wisselwerking vinden we cruciaal voor de belevingswaarde en sociale veiligheid van het nieuwe project. Er is geen voorkant -of achterkant van de woning, het leven opent zich langs twee zijden. Ten tweede zorgt de verticale organisatie van de woningen ervoor dat er binnen de woning voldoende plaats is voor nieuwe zichten en privacy.

Kunstintegratie Stijn Cole

Het voorstel dat Stijn Cole presenteert bestaat uit twee betonnen elementen die, telkens in combinatie met een boom, ingeplant worden in de gemeenschappelijke tuin van het binnenhof. De elementen fungeren als een soort kamerschermen/banken die de directe inkijk van enerzijds de straat op het binnenhof, anderzijds die van de tegenover elkaar wonende bewoners, blokkeert, filtert. De bomen die Stijn Cole combineert met deze statige elementen zorgen voor schaduw, leven, vruchten en blokkeren het inzicht ook vanaf de tweede bouwlaag.

De twee bomen verschillen van elkaar: een kerselaar en een notelaar.De kerselaar geeft heel vroeg in het seizoen bloesem, de notelaar, komt laat in blad, zorgt voor vruchten in de herfst maar houdt ook de muggen weg. Twee bomen die de seizoenen extra accentueren.

OpdrachtInbreidingsproject van 16 compacte eengezinswoningen, Kortrijk, 2021
OpdrachtgeverAGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk
LocatieTuinstraat, Nieuwstraat, Kortrijk
SamenwerkingRecon Bouw
KunstintegratieStijn Cole
Algemene aannemingRecon Bouw