Lübecksite, Gent

De Lübecksite is inherent deel van zijn omgeving. In het noorden wordt de site geconfronteerd met een ontoegankelijke spoorweginfrastructuur gecamoufleerd in een groene berm. De Afrikalaan vormt een aaneenschakeling van ‘baanwinkels’ met als eerste directe buur de Mercedeswinkel. Er is een beperkte toegankelijkheid langs de randen van de site en dit samen met een minimale visibiliteit. Wetende dat dit project een voortrekkersrol moet spelen binnen een plangebied dat tot op heden nog geen concrete detailuitwerking kent, menen we toch een aantal ambities en concepten te moeten poneren die het noordelijke gebied voldoende ‘elan’ geven om te evolueren naar een duurzaam, robuust en performant stadsdeel.

Stad Gent kiest bewust om hun diensten te huisvesten in een nieuwe maar toch erg vertrouwde omgeving. ‘Sociale innovatie’ vertrekt van het versterken van sociale relaties, waarbij de verknoping en verwevenheid tussen mensen centraal staat. Die verknoping van sociale relaties dient als grondslag en als hefboom voor de opwaardering van de leefomgeving. Ons doel is dan ook om op alle schaalniveaus plekken en ruimtes te integreren die de unieke eigenschap hebben om toegeëigend te worden. De open ruimte is hier voorwaarde-scheppend, niet inhoud-bepalend.
Om deel te worden van de omgeving moet het project een verzoening zoeken tussen ‘harde’ en ‘zachte’ functies. Een plek die naast de logistieke flow van de verschillende functies een aantrekkingspool wordt zowel voor de buurt als voor de hele stad. De drempel wordt maximaal verlaagd en is erop gericht om naast de functionele bezoekers ook voorbijgangers en parkbezoekers aan te trekken.

OpdrachtStudie masterplan voor de Lübecksite te Gent, 2019
OpdrachtgeverStad Gent
LocatieGent
SamenwerkingGAFPA