Studentenhuisvesting Kleindokkaai – Koopvaardijlaan, Gent

Er is geen ruimte over om na te denken over het ‘onbebouwde’. Het is dan ook onze ambitie om eerst op grotere schaal te onderzoeken hoe de site de verbinding kan maken met de stad. Idealiter kan een correcte inplanting van de nieuwbouw zo niet alleen een lokale toevoeging zijn, maar een meerwaarde voor het bouwblok betekenen enerzijds in relatie met het stadscentrum en de nieuw gecreëerde verbindingen zoals de Bataviabrug en anderzijds met de nieuwe scholencampus van de geplande hogeschool, Dok Zuid.

Het parcours start aan de overdekte gaanderij aan de Kleindokkaai. We voorzien de hoofdinkom en -ontsluiting van het project aan de zijde van de Kleindokkaai. Daar wordt de gevelwand een tweetal meter achteruitgetrokken zodat de publieke ruimte zich vermengt het studentenproject. Er wordt ruimte gegeven aan de student om er te zitten, te keuvelen, te studeren … maar ook aan de toevallige passant om even te verpozen en te genieten van het uitzicht aan de kade. Dit kan in een overdekte plek met zitbanken uitgewerkt in de gevel. Vervolgens komen de studenten binnen in het project via een monumentale poort in een grote overdekte hal die toegang verleent tot zowel de halfbovengrondse verdieping, de lift tot de bovenliggende verdiepingen, de gemeenschappelijke leesruimte als de doortocht naar het centrale binnenhof en vervolgens tot de semi-ondergrondse fietsenstalling en het tweede gebouw dat uitgeeft op de Koopvaardijlaan. Deze ruimte wordt ontworpen als centrale verdeelschakel waar alle studenten zullen kruisen. Er wordt ook plaats voorzien om een conciërge of bouwwachter te huisvesten.

We vinden het noodzakelijk om in een dergelijke project buitenruimte te geven aan de student. Centraal tussen de twee gebouwen plannen we een binnenhof. Het biedt niet alleen licht en ruimte aan het project, het geeft ook de mogelijkheid om als student even te pauzeren in een beschutte groene tuin. Elk niveau wordt geconcipieerd als een aparte ‘leefgemeenschap’ of als het ware een groot gedeeld appartement. Elke bouwlaag functioneert als één geheel met alle voorzieningen aanwezig: de kamers, gemeenschappelijke sanitair of individueel, de leefkeuken of de gemeenschappelijke ruimte. De studenten worden als het ware binnen het grootschalige huisvestingsproject opgedeeld in kleinere entiteiten: voor het gebouw aan de Kleindokkaai wordt een gemeenschap gevormd met tien studenten en voor het gebouw aan de Koopvaardijlaan is dit een geheel van zes studenten per bouwlaag.

Tot slot komt de student toe in zijn eigen private sfeer, zijn eigen kamer. Daar kan de student tot rust komen met uitzicht ofwel aan de straatzijde ofwel aan het binnenhof met toch de nabijheid van andere medegenoten in de gemeenschappelijke keuken of leefruimte.

KUNSTINTEGRATIE

Aan de kroonlijst van de gevels ontwerpen we een bakstenen detaillering met een zekere allure. Deze detaillering wordt voorzien van borden. Op deze borden worden gezichten geschilderd. Zij verwijzen naar de aanwezige studenten in de gebouwen. De borden zijn een ontwerp van kunstenaar Nikolaas Demoen. De prefab beton-elementen worden voorzien van een kunstwerk door Nikolaas Demoen (of gelijkaardig). Het kunstwerk bestaat uit 43 geglazuurde keramische borden voorzien van een schildering. De schildering toont 43 verschillende emoties, gaande van stress tot bon vivant.

OpdrachtStudentenhuisvesting Kleindokkaai - Koopvaardijlaan
OpdrachtgeverDoksite bvba
LocatieKleindokkaai - Koopvaardijlaan, Gent
KunstintegratieNikolaas Demoen