Sint-Benedictus, Mortsel

De site Sint-Benedictusstraat – Molenstraat doet momenteel dienst als uitvalsbasis voor de stedelijke dienst stadwerken. De site ligt in het centrum van de stad Mortsel, tussen de Sint-Benedictusstraat, de Molenstraat en de spoorweglijn van Antwerpen-Brussel. Na de herlocalisatie van de stedelijke groendienst biedt het projectgebied Sint-Benedictusstraat – Molenstraat te Mortsel heel wat troeven en leent het zich bij uitstek tot een stadsinbreidingsproject. Het bouwterrein bevindt zich tussen een woonweefsel en de grote groene lobben en corridors in Mortsel. Het terrein heeft voornamelijk bebouwing op de rand met weinig spraakmakende buitenruimte evenwel met een aantal waardevolle hoogstammen. Voor de rest is het terrein verhard. We stellen voor om de bebouwing opnieuw te voorzien op de rand van het terrein en zo het natuurlijk milieu te versterken door het behoud van quasi alle hoogstammen, in te zetten op ontharding, nieuwe vegetatie te voorzien en het terrein te beschouwen als één doorlopend park met nieuwe bebouwing op de rand.

Het geheel van gebouwen beschouwen we als één ensemble met een subtiele variatie in hoogte, optopping, kleurgebruik. Net die kleine variatie laat toe om in te spelen op het gevraagde woonprogramma. Het geheel bevat twee types constructies; een deel van het programma wordt ondergebracht in grondgebonden woningen (type doorzonwoningen of atelierwoningen), een ander deel van het programma werd ondergebracht in de meergezinswoningen. In deze bouwvolumes zijn veelal tweezijdig georiënteerde appartementen met uiteenlopende grondplannen en groottes onder gebracht, maar evenzeer ook gemeenschappelijke functies zoals ateliers, werkplaatsen om thuiswerk mogelijk te maken,(tijdelijke)logeerstudio’s, of werkplek voor vrije beroepen.

 Kunstintegratie Philip Aguirre

Het project kent drie bijzondere momenten die zich telkens situeren op ‘overgangen’; meer bepaald op de overgang van straat naar park, van het publieke park naar het woonhof en de (akoestische) grens tussen woonhof en de groene spoorberm. Voor deze drie situaties werd aan Philip Aguirre gevraagd een artistieke invulling te geven. Voor elk deelproject werd vertrokken vanuit een zorgvuldige beschouwing van de context. Binnen hetgeen voor handen is leidt elke plek van ‘overgang’ tot een andere oplossing en composities. Deze gaat gepaard met het gebruik van archetypes zoals een ‘poort’ aan de ingang van het park, een ‘overdekte markt’ onder de boogloods en een ‘raam’ naar de spoorberm. De composities overstijgen de opdrachtdefinitie en vullen het pragmatische van de woongebouwen aan met een poëtisch moment. Vakmanschap en sociaal engagement worden samen zichtbaar in de uitwerking en detaillering.

OpdrachtHerbestemming van Sint-Benedictussite te Mortsel, 2021 - heden
OpdrachtgeverCIRIL nv
LocatieMortsel
SamenwerkingBovenbouw architectuur, Wirtz International, EA+
KunstintegratiePhilip Aguirre Y Otegui