Sint-Amelbergasite, Temse

De Sint-Amelbergasite is gelegen in het stedelijk historisch centrumgebied van Temse en betreft de voormalige schoolsite van het Sint-Amelberga Instituut. De school sloot in 2010, na 166 jaar activiteit, de deuren wegens een tekort aan leerlingen. Omwille van de ligging van deze Site in het centrum van de gemeente dringt een reconversie zich op. De verlaten Site, met schoolgebouw en klooster, werd in 2012 aangekocht door Interwaas met het oog op herontwikkeling ervan.

Het ontwerpen van een nieuwe stadsbuurt gaat samen met de integratie van verscheidenheid en diversiteit op verschillende schalen. Monotoon ogende buurten zonder menging van functies en doelgroepen werken niet en zijn hun tijd voorbij. Leef waar je werkt. Winkel waar je leeft. Speel waar je woont. Dat maakt een buurt. Het antwoord op de opdracht situeert zich in een masterplan van in totaal 112 nieuwe wooneenheden in combinatie met commerciële en gemeenschapsvoorzieningen. Met een mix van marktcomforme en sociale appartementen, een cohousing project in het voormalige klooster en grondgebonden eensgezinswoningen biedt dit projectvoorstel een variatie aan typologieën en introduceert diversiteit op verschillende vlakken: functionele, typologische en sociale diversiteit. Integrale duurzaamheid start met een duurzaam masterplan, met een mix aan functies en typologieën.

Open Ruimte

Het schetsontwerp voor de open ruimte van de Sint-Amelbergasite streeft naar het creëren van een meerwaarde voor de natuur en haar natuurlijke processen met een hoge ruimtelijke kwaliteit en overtuigende beeldkwaliteit. We spreken hier over een natuurinclusief ontwerp, gebaseerd op functionaliteit en eigenheid van de plek. Het terrein wordt op een natuurlijke manier gemodelleerd tussen de bestaande peilen. Op die manier ontstaan diepere gedeeltes die tijdelijk water kunnen bufferen en die ook het water langzaam afgeven aan de ondergrond (bu ering, drainage en in infiltratie). Het water volgt de weg van hoog naar laag. In de hoek van het terrein, kiezen we bewust om een Tiny Forest te introduceren. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos met een minimum aanéénsluitende oppervlakte van een tennisbaan (200 m2). Dit kleine bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen van alle leeftijden.

Korrel van de context

Temse is een gemeente met een rijk verleden aan architectuur. Die architectuur lezen is het beginsel om de architectuur van deze nieuwe plek vorm te geven. Dat maakt dat het enerzijds evident is dat de uitdrukking van de architectuur genuanceerd en gedetailleerd zal zijn. De beeldkwaliteit van voorliggend voorstel gaat uit van een beperkt materialenpalet dat harmonieus verwant is met de korrel van Temse. Baksteenmetselwerk is de taal. Daken vormen typologie en dakrand. Baksteenverband en baksteen kleuren het spel. Rood en wit. Licht en donker. Maar daardoor eigen tegelijk aansluitend.

OpdrachtHerontwikkeling van de Sint-Amelbergasite te Temse met realisatie van commerciële en gemeenschapsvoorzieningen, marktconforme, sociale woningen en bescheiden woningen
OpdrachtgeverInterwaas
SamenwerkingMiix, Collectief Noord Architecten, Architecten Jan de Vylder & Inge Vinck, Dirk Vandekerkhove Landschapsarchitecten