Het Vrije, Harelbeke

Het beeldkwaliteitsplan van Palmbout vormt samen met de onderbouwde uitgangspunten van het RUP een goede basis om tot een kwalitatief hoogwaardig plan te komen. Een belangrijke keuze is daarbij om het plan niet met één maar met drie architecten uit te werken. De drie samenwerkende bureaus (Architecten Els Claessens en Tania Vandenbussche, Architectenbureau Bart Dehaene en Geurst & Schulze architecten) werken ieder een van de drie nieuwe volumes in het plan uit.

Het bindende basement
De doorgaande gevel op de begane grond bindt de reeds bestaande en de nieuwe gebouwen tot een hecht ensemble aan elkaar. Dit basement is rondom het gehele ensemble als een eenheid ontworpen, zowel buiten langs de Vrijdomkaai, het Marktplein en de Leiestraat, als binnen rondom het centrale hof. De eenheid wordt bewerkstelligd door het materiaalgebruik. Een blauwgrijze granieten plint vormt als het ware een omhoog gezette continuering van het maaiveld. Daarenboven wordt een beige-grijs genuanceerde baksteen toegepast die qua kleur bemiddelt tussen de blauw-grijze plint en de blond gekleurde bovenbouw.

Het Binnenhof
Levendigheid en leefbaarheid vormen naast de gecreëerde bindende eenheid van de een belangrijk uitgangspunt van het ontwerp. De entrees van de woongebouwen leveren hiertoe een eerste bijdrage. Om een aangenaam en groen uitzicht te verkrijgen vanuit de omliggende woningen wordt er ten eerste voor gekozen het parkeervlak op het binnenplein te overdekken met een begroeide pergola. Vanuit de woningen wordt het zicht op de auto’s hierdoor vrijwel geheel door groen aan het oog onttrokken. Het binnenplein wordt ten tweede beplant met volwaardige bomen. Om deze groene sfeer uit te stralen naar het marktplein krijgen de tussenruimtes, die als intermediair de overgang vormen tussen binnenhof en marktplein, ook zelf een groene uitstraling.

Het blok van Bart Dehaene architecten
De stedenbouwkundige uitdaging van het gedeelte tussen het parkeerplein en de Vrijdomkaai bestaat er in om een dichtgeslibd complex van grootschalige gebouwen daar waar mogelijk op een interessante manier om te draaien naar een ensemble van woongebouwen met een meer evenwichtige en kleinere korrel.
Om dit mogelijk te maken werd ingezet op een voetgangersdoorsteek vanaf het parkeerplein naar de Vrijdomkaai. Een steeg tussen het gebouw van ‘Mijn Huis’ en een nieuwbouw aan de Vrijdomkaai zorgt voor de ontsluiting van zeven assistentiewoningen. Aan de zijde van de steeg is een voortuinstrook voorzien. Deze biedt ten aanzien van passanten de nodige privacy. Een begroeide pergola ter hoogte van de inkomdeuren staat garant voor een fleurige aanblik van deze doorsteek.
Op de hoek van de Vrijdomkaai en het nieuwe Marktplein wordt een fors gebouw van vijf bouwlagen gerealiseerd. Deze is het sluitstuk van de drie aan elkaar gekoppelde bouwblokken en situeert zich op de plek waar het niveauverschillen tussen kaai, marktplein en parkeerplein zich het sterkst aftekenen.

OpdrachtPrijsvraag voor woning bouwprogramma, commerciële plint, ondergrondse parking en buitenruimte, 2014 - heden
OpdrachtgeverImmogra
LocatieHarelbeke
SamenwerkingEls Claessens - Tania Vandenbussche architecten, Geurst en Schulze architecten, Sileghem & Partners, architecten en ingenieurs, landschapsarchitect Dirk Vandekerckhove
Algemene aannemingHeijmans Bouw