Park Colman, Sint-Niklaas

De huidige openbare ruimte in het centrum van Sint-Niklaas wordt gekenmerkt door de afwezigheid van publiek groen. De Grote Markt is steens en waaiert uit in een fijnmazig netwerk van geplaveide pleinen. Op een steenworp afstand van de markt bevindt zich echter een onvermoede groene long. Het bouwblok dat begrensd wordt door de Grote Markt, de Nieuwstraat, de Kroonmolenstraat en de Hemelaerstraat kent immers een zeer gesloten buitenrand, maar behelst een grote open ruimte met een groen karakter.

Daarom wordt, analoog aan het fijnmazig steens netwerk ten noordoosten van de Grote Markt, een nieuw fijnmazig netwerk van publieke groene ruimte ontwikkeld doorheen dit bouwblok. Deze nieuwe verbindingen linken de Nieuwstraat, de Hemelaerstraat en de Grote Markt met het binnengebied en verzekeren zo een verankering in de ruimere omgeving.

De inplanting van de residentiële gebouwen werd op tweeërlei wijze bepaald. De wens om een zo groot mogelijke groene lob te vrijwaren enerzijds; en de waarneming van omliggende gebouwtypologieën, langgerekte achterbouwen, anderzijds.

De overgang tussen publiek en privaat wordt hierbij verzacht door het ontwerp van een ‘mediator’. Zo wordt voor beide bouwvolumes een verharde verhoogde zone voorzien. Dit element werpt zich op als een scherm dat de privacy van de bewoners garandeert, fungeert tevens als portiek en werkt zo als sociale binding voor de bewoners onderling.

De materiaalkeuze van de gebouwen (bruingeel metselwerk, antracietkleurige balustrades en schrijnwerk) sluit naadloos aan bij onze opzet om de architectuur zoveel mogelijk af te stemmen op het groene, rustige karakter van het binnengebied. Een interessant spel van wisselende doorzichten tussen de volumes en de omgeving biedt de juiste ruimtelijke beleving met de nodige openheid. De vormgeving van de ‘mediator’ vertaalt zich in de creatie van intieme inkomportalen. De bevloering wordt van binnen naar buiten doorgetrokken om een meer geleidelijke overgang te maken. Een volle deur met houten kruk en luifeltje herleiden het gebouw tot een humane schaal, en een zitbank in beton uitgevoerd moet ontmoetingen op deze plek mogelijk maken.

Opdracht45 wooneenheden en 2 commerciële ruimtes met ondergrondse parking, 2009 - 2015
OpdrachtgeverNV Ter Muyle
LocatieNieuwstraat-Hemelaerstraat, Sint-Niklaas
SamenwerkingSileghem & Partners, Buitenruimte (ontwerp park)
Algemene aannemingMevaco Bouwbedrijf
FotografieFilip Dujardin