Het Pand, Waregem

Met voorliggend ontwerp willen we verder bouwen aan de context die destijds werd gemaakt. Met de nieuwe toevoegingen beogen we een betere verankering van het Pand in het bestaande stadsweefsel en zetten we in op sociale stadsvernieuwing. Oud en nieuw vinden elkaar in materiaalgebruik en constuctiewijze. Zowel planmatig als qua vormgeving zijn subtiele verschillen merkbaar. Dit uit zich in nieuwe elementen, zowel in de renovatie als in de nieuwbouw, die een genuanceerde interpretatie vormen van het bestaande.  Hedendaagse materialen en uitvoeringstechnieken, die toch verwantschap zoeken bij wat er al staat. Een evenwicht tussen de laat-modernistische bouwgeest en een frisse aanblik voor de toekomst.

De open ruimte op het Pand zelf wordt ontdaan van alle overtollige hindernissen. Het verplaatsen van het vrijstaande paviljoen naar de rand zal er toe leiden dat het winkelwandelcircuit zich zal uitbreiden tot aan de esplanade en zich niet beperkt tot een rondgang rond het bestaande centrale paviljoen. Het binnenplein krijgt op die manier ook een pleinfunctie. Een gedetailleerd en op elkaar afgestemd materialenpalet, in combinatie met levendige winkelpuien en de nodige groene voorzieningen, komt de winkelbeleving in het kernwinkelgebied ten goede.

Het nieuwe gebouw op het Meersstraat – dit verkleint de huidige parkeervlakte en brengt het plein naar een menselijke schaal en wordt hierdoor opgeladen. De volledige operatie heeft zo tot doel het versterken van het voetgangersnetwerk binnen het kernwinkelgebied en de bestaande omgeving. Het heldere en eenduidige circulatiepatroon staat garant voor een goed ruimtegebruik; straat – plein – straat – esplanade en zorgt voor een interessante opeenvolging van type publieke ruimtes.

Alle kwaliteiten en knelpunten werden in het ontwerp in één gebaar benaderd. De holistische benadering van stedenbouw, architectuur, artistiek werk, ingenieurtechnisch werk en sociale aspecten vormt zo de basis voor een bedachtzame transformatie van deze site.

OpdrachtOntwerp renovatie van 'Het Pand', 2017
OpdrachtgeverStad Waregem
LocatieWaregem
SamenwerkingNero Architecten, Sileghem & Partners (stabiliteit), EA+ (technieken)
ReferentieJaap Bakema – De Lijnbaan, Rotterdam