Sassevaartstraat, Gent

De kenmerkende gevels van de voormalige locomotiefloodsen aan de Sassevaartstraat vormen een belangrijk aanknopingspunt voor ons ontwerp. Ze zijn restanten die herinneren aan een roemrijk verleden. Als ‘ruïnes’ geven ze het stadslandschap in dit deel van Gent een eigen karakter. In ons voorstel grijpen we terug naar dit karakter; niet als re-make van wat er in de omgeving heeft gestaan, wel als een frisse hedendaagse interpretatie van het bouwvolume.

We vertrekken vanuit het volledig “omgordelen” van het bouwterrein in een grootformaat steen. Deze rijgt een aaneenschakeling van diverse bouwvolumes, tuinmuren en afdaken aan elkaar in één doorlopend geheel. De grillige contour van het terrein wordt zo van een basisconditie omgebogen tot een scheppende voorwaarde. Binnen dit grillige frame-work plaatsen we volumes in een kleiner formaat steen welke een sterke modulatie krijgen. De raampartijen worden mee in dit ritme gebracht en zorgen voor een opener karakter hetgeen past bij de woonfunctie die het gebouw herbergt. Ook de buitenruimte wordt mee bepaald door het “omgordelen”. Ze biedt een interessante gradiënt aan types: het private terras, de gemeenschappelijke ommuurde tuin met moestuinen en het publieke park grenzend aan het terrein.

Het eindresultaat is een gebouw dat inherent verbonden is met de plaats waar het staat én dat beantwoordt aan alle moderne en functionele noden. De flexibiliteit die hand in hand gaat met de bouwwijze zorgt er bovendien voor dat het ontwerp ook in toekomst zijn waarde zal blijven behouden.

OpdrachtPrijsvraag voor nieuwbouw: 17 appartementen en 1 grondgebonden woning, 2016
OpdrachtgeverABC cvba en VMSW
LocatieSassevaartstraat, Gent
KunstintegratieFilip Dujardin