Jeugdlokalen Tempelhof, Brugge

Stad Brugge kiest er bewust voor om de jeugdlokalen te ‘herhuisvesten’ in hun vertrouwde omgeving, op dezelfde site. Wij vertrekken dan ook vanuit het versterken van de bestaande (sociale) relaties, waarbij de verknoping en verwevenheid tussen mensen centraal staat. Die verknoping van sociale relaties dient als grondslag en als hefboom voor de opwaardering van de leefomgeving. Ons doel is dan ook om op alle schaalniveaus, gaande van het globale terrein via de buitenruimtes aan de nieuwbouw tot de intieme plekken, ruimtes te ontwerpen die de unieke eigenschap hebben om toegeëigend te worden.
We kiezen ervoor om een eenvoudig en compact volume de-centraal te positioneren zodat er een spanningsveld ontstaat met de rondom liggende buitenruimtes, die elk verschillen van grootte en sfeer. Er worden buitenkamers gevormd. De bomen achteraan zijn beeldbepalend in het terrein en behouden daarom hun verschijningsvorm op de site en omliggende wijken. Meer nog, we positioneren het nieuwe gebouw tussen deze twee kenmerkende bomen.  De nieuwe toegangszone voor de jeugdlokalen komt als een arm rond het speelterrein te liggen. Wanneer in de toekomst in het noorden een nieuwe wijk in ontwikkeling komt, kan een nieuwe toegangsweg uit het noorden gemakkelijk gerealiseerd worden.

Het nieuwe jeugdlokaal geven we vorm aan de hand van een gelijkvormige achthoek. De verschillende gebruikers worden op die manier allemaal op gelijke voet behandeld, want elke gebruiker heeft precies hetzelfde deeltje. Afhankelijk van de grootte van de groepen kunnen meerdere partjes samengenomen worden. Identieke delen van het gebouw betekent echter niet dat iedereen gelijk blijft. De jeugdverenigingen kunnen naar believen elk hun eigen ruimte creëren. Het programma omvat een meervoudig gebruik door enerzijds de verschillende jeugdbewegingen en stad Brugge en anderzijds kan het gebouw verhuurd worden aan derden. Het is de centrale opdracht om ontmoetingsruimtes binnen en buiten te creëren ten gunste van een sociaal weefsel.

OpdrachtAfbraak bestaande gebouwen en nieuwbouw jeugdlokalen volgens BEN-eisen
OpdrachtgeverStad Brugge
LocatieTempelhof, Brugge
SamenwerkingArtex bvba (stabiliteit, technieken en EPB)
ReferentieHancock Shaker Village, Verenigde Staten Amerika; Dom Hans van der Laan - Abdij Roosenberg, België