Masterplan Klim, Gent

De KLIM, gelegen in Sint-Pietersbuiten te Gent, is de nieuwe naam voor een scholengemeenschap ontstaan na de fusie van een voormalige jongens- en meisjesschool. Deze eenmaking bracht enkele noodgedwongen verplichtingen met zich mee. We stellen een masterplan op dat niet alleen tegemoet komt aan de uitdrukkelijke wens van de school om verouderde infrastructuur kwalitatief te vervangen en de site meer ademruimte te verlenen, maar schept tevens duidelijkheid in de bestaande ruimtelijke configuratie en verleent haar de nodige hiërarchie.

Bij het ontwerp van het masterplan wordt veel aandacht besteed aan enerzijds het creëren van zo naadloos mogelijke overgangen tussen de verschillende leeftijdsgroepen en anderzijds het multifunctionele gebruik van de verschillende lokalen. De peuterklassen sluiten aan bij het kinderdagverblijf, terwijl de kleuterklassen op hun beurt een brug vormen tussen de lagere school en de zomerklasjes. De Klim etaleert zich als een brede school en wil daarom ruimte bieden aan jongeren – de scouts in het bijzonder- maar ook andere sociale en culturele activiteiten toelaten. De vele transparante oppervlakken van de nieuwbouw zorgen in dit kader voor een gelaagd spel van zien en gezien worden. Jong en piepjong staan in visueel contact met elkaar en kunnen elkaar beschermd ontmoeten in gereguleerde overgangszones.

Bij de renovatie van het bestaande gebouwenbestand is het principe van drager en inbouw sterk aanwezig. Collectieve ruimtes worden onder handen genomen en op frisse wijze geüniformeerd, terwijl bij meer private ruimtes de voorkeur wordt gegeven aan een persoonlijke toets. Zo wordt de volledige sector rondom de voormalige sanitaire zone wit gekaleid. Hierbij wordt het sanitair getransformeerd tot kleedruimte bij de belendende turn-, eet- en feestzaal, wordt de overdekte buitenruimte ‘ingepakt’ en omgevormd tot berg- en doucheruimte. Deze eenvoudige ingrepen zorgen voor een krachtig functioneel schema en hebben een sterk egaliserend effect door hun uniform materialenpalet: naast de witte muren zorgt een strakke gietvloer en een fris kleurengamma voor een helder en kindvriendelijk gelaat.

OpdrachtHerstructureren scholencomplex naar Klim-school, 2008
OpdrachtgeverVZW Katholieke Scholen Regio Gent Centrum
LocatieGent
SamenwerkingGAFPA