De Wasserette, Gent

Stad Gent kiest bewust om de Bonte Was en de Speel-o-theek opnieuw te huisvesten in hun vertrouwde omgeving. ‘Sociale innovatie’ vertrekt van het versterken van sociale relaties, waarbij de verknoping en verwevenheid tussen mensen centraal staat. Die verknoping van sociale relaties dient als grondslag en als hefboom voor de opwaardering van de leefomgeving. Ons doel is dan ook om op alle schaalniveaus plekken en ruimtes te integreren die de unieke eigenschap hebben om toegeëigend te worden. De open ruimte is hier voorwaarde-scheppend, niet inhoud-bepalend.

De boom in deze groen-‘arme’ wijk is beeldbepalend in de straat en behoudt zijn prominente verschijningsvorm op de site, de omliggende school en de woningen. Het bestaande perceel is 80cm hoger dan de straat gelegen, net als het speelterrein aan de overzijde van de straat. Het reeds bestaande “sokkel”-concept wordt versterkt ten voordele van spontane interacties zoals zien en gezien worden. Zo kunnen buitenruimtes toegeëigend worden zonder de openheid naar de straat en omliggende speelterreinen te verliezen.

Er wordt gekozen om een eenvoudig en compact volume centraal op het terrein te positioneren. Het volledige programma wordt georganiseerd op één niveau. Rond een centrale ruimte worden KERNEN evenwichtig en genuanceerd uitgestrooid. In deze KERNEN bevinden zich de voorzieningen (toiletten, berging, kantoor, keuken, ontvangstruimte). Deze KERNEN structureren letterlijk en figuurlijk de ruimtes ertussen. De grote BINNENRUIMTES (de spel-o-theek, de polyvalente ruimte voor kinderen en de polyvalente ruimte voor tieners) worden in de vrije hoeken ondergebracht die telkens akoestisch afgescheiden zijn van elkaar door de kernen ertussen. De ontsluiting gebeurt centraal via de centrale BINNENRUIMTE.

OpdrachtSpeel-o-theek en polyvalente jeugdlokalen, 2014 - 2017
OpdrachtgeverStad Gent
LocatieWasstraat, Gent
SamenwerkingPeter Geldof Architect
Algemene aannemingB & R Bouw & Renovatie
ReferentieLina Bo Bardi - Hans Döllgast - A & P Smithson