Brugse Poort, Gent

De Brugse Poort is een negentiende-eeuwse arbeiderswijk gelegen ten noordwesten van de Gentse binnenstad. Dit door uitvalswegen geïsoleerde stadsdeel wordt gekenmerkt door repetitieve beluiken en een overwegend allochtone bevolking. Het project “Zuurstof voor de Brugse Poort” wil deze wijk herwaarderen door meer ademruimte te creëren. Hiertoe worden woonvormen en buurtparken geënt op een aantal cruciale locaties binnen deze stadswijk. De metamorfose van deze volksbuurt ontstond onder impuls van Stad Gent en krijgt navolging door het laten ontginnen en ontwikkelen van braakliggende terreinen door privé-investeerders. Het ontwerp voor de Kettingstraat – Phoenixstraat is het eerste project van grote omvang dat in dit kader door een private ontwikkelaar gerealiseerd wordt.

Bij het project wordt een voormalige garagesite getransformeerd tot condensator voor stedelijk wonen. De boorden van het grillige terrein worden omzoomd door twee appartementsgebouwen, terwijl in het binnengebied negen rijwoningen gepositioneerd worden.

De aangewende vormgeving en details verwijzen sterk naar de voormalige beluiken. Vooreerst worden de gevels gekenmerkt door een grote repetitiviteit. Hierbij wisselen rationaliteit en dynamiek in de rooilijn elkaar op voorbeeldige wijze af en wordt tevens kleinschaligheid in de grootschaligheid aangebracht. Zo wordt de randvoorwaarde van het werken op een “moeilijk” en grillig terrein letterlijk omgeplooid naar een meerwaarde. Daarnaast refereren archetypische elementen zoals de baksteen, de luifel en de regenpijp aan de oerwoning.

Het groene binnengebied wordt ontsloten door verscheidene strategische doorgangen. De landschappelijke aanleg in samenwerking met Jos Devriendt zorgt ervoor dat dit intern park fungeert als draaischijf voor het dagelijks leven.

OpdrachtNieuwbouw 52 appartementen, 9 rijwoningen en 1 commerciële ruimte, 2008 - 2011
OpdrachtgeverDCBelgium
LocatieBrugse Poort, Gent
KunstintegratieJos Devriendt (landschap)
Algemene aannemingMevaco Bouwbedrijf
FotografieRienhart Cosaert