Bibliotheek & kinderdagverblijf, Eksaarde

De huidige site in Eksaarde-dorp bevindt zich in een buurt met voornamelijk gesloten kleinschalige bebouwing volgens het lintbebouwing-principe. Ter hoogte van het huidige pastorijgebouw wordt deze typische Vlaamse bebouwing onderbroken door een site met een andere schaal, namelijk een vrijstaande bebouwing geflankeerd door een woon-zorgcentrum dat zich in de tweede bouwlijn bevindt. De pastorijwoning doet hierbij dienst als een kopgebouw dat het einde van een rij woningen accentueert. Voor de vervangingsbouw wordt resoluut gekozen voor een gebouw die qua schaal en karakter een volwaardige vervanger is van het huidige volume. Door op deze site een volume te voorzien dat dezelfde impact heeft als het huidige volume, blijft deze de functie van kopgebouw behouden.

Het voorliggend ontwerp voor de bouw van een nieuw kinderdagverblijf en bibliotheek wil dit unieke karakter behouden door in te zetten op een architectuur die organisch gegroeid is. Dit vanuit een doordachte inplanting en eigentijdse interpretatie van het aanwezige bebouwde volume, een vernuftige vertaling van het programma en een diepe kruisbestuiving tussen deze factoren.

De site wordt bepaald door een ongedefinieerde open ruimte. Als oplossing stellen we voor om de site te ommuren, waardoor er een duidelijke plek ontstaat, zowel binnen als buiten de muur. Het nieuwe kinderdagverblijf en bibliotheek wordt op dezelfde positie ingepland als het huidige volume, waardoor het voorplein blijft behouden. Op deze manier ontstaan er diverse buitenruimtes tussen het nieuwe volume en de tuinmuur, die elk een eigen karakter en sfeer krijgen. De verschillende buitenruimtes zijn multifunctioneel inzetbaar, naar gelang hun schaal en functie.

We geloven sterk in een alzijdig gebouw binnen een ommuurde buitenruimte. De alzijdigheid versterkt het publieke karakter van het gebouw. We voorzien een gelijkvloerse bouwlaag met een dak rond een centrale binnenruimte. Het nieuwe kinderdagverblijf en bibliotheek worden met twee onder één kap geschakeld. Het vijfhoekige grondplan is zo ontworpen zodat er geen voor- of achterkant ontstaat. Iedere gevel is uniek en wordt opgebouwd in functie van de achterliggende ruimtes. De gevelopeningen worden geënt richting de verschillende open ruimtes rond het gebouw.

OpdrachtPrijsvraag voor bibliotheek en kinderdagverblijf, 2015
OpdrachtgeverLokeren
LocatieEksaarde