Basisschool de Schatkist, Erondegem

De twee grote publieke gebouwen – kerk en school – zijn bepalend voor het silhouet van een dorp, voor de routes en vooral de zichten die daartussen ontstaan. De inplanting en de verschijningsvorm van de school in een dorpskern moeten dus verankerd zijn in de lokale korrel van bebouwing en landschap.

Net zoals bij het voormalig gemeentehuis het geval was, moet het nieuwe schoolgebouw de nodige autonomie krijgen. Door het volume los te trekken van de omliggende bebouwing kunnen we dit bekomen. Zo kan de school als baken in het landschap fungeren. Het robuuste nieuwe monovolume bemiddelt tussen de buitenruimtes van het dorp en deze van de school. Zo wordt de gesloten bestaande hoek van de Zandstraat en de Kouterstraat opengewerkt. We introduceren hier een nieuwe open publieke ruimte die het komen en gaan van de schoolkinderen begeleidt.

De opvallende knik in de Kouterstraat is onze leidraad. Hierdoor plooien we de moeilijke randvoorwaarde van de site om tot een opportuniteit samen met de wil om een losstaand volume te bekomen. De geknikte lijn en zijn inverse creëren zo een langgerekte zeshoekige vorm en levert op die manier een ideaal onderdak voor een compact en rationeel gebouw. Dit alles wordt samengebracht onder één hellend zadeldak. Deze ruwe vorm is een sterk architectonisch beeld. Ze wordt verder verfijnd door het verrassend samenbrengen van gekende schoolelementen – schoolpoort, grote ritmische raampartijen, … – met enkele spannende ingrepen zoals het grote ronde raam en het inpandig balkon aan de kopse gevel. Onze aandacht gaat in het bijzonder uit naar een fijne en eenvoudige detaillering, zoals in de afwerking van de dakranden duidelijk tot zijn recht komt. Met standaard T- profielen, ronde buizen en een hanggoot wordt hier de overkraging tot zijn essentie herleid. Deze zaken leiden tot een karaktervol geheel dat de onderlinge elementen optilt boven hun verwijzingen naar de omgeving of de (architectuur)geschiedenis. Het gebouw wordt verbijzonderd in zijn eigenheid.

OpdrachtVervangingsnieuwbouw basisschool, 2016
OpdrachtgeverGemeentebestuur van Erpe-Mere
LocatieErondegem
Samenwerkingsileghem & partners (stabiliteit)
KunstintegratiePhilip Aguirre y Otegui
FotografieDieter Van Caneghem